Członek oddziału PTOiTr?Zarejestruj się
Posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (styczeń 2019)
Posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (styczeń 2019)
12.01.2019

  

    Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że dnia  12 stycznia  2019 r. (sobota) o godz. 1030 w sali im. A. Grucy Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ul. Lindleya 4, odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełnią referaty z Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Bielańskiego.

 

    ORDYNATOR ODDZIAŁU Dr n. med. A. Jacek Bendek

 

PROGRAM

 

  1. Marcin Skorupski, Tomasz Ciećkiewicz

Alloplastyka stawu kolanowego – nasze doświadczenia (20 min.)

 

  1. Tomasz Borkowski, Michał Szewczyk, Jacek Bendek

Leczenie złamań szyjki kości udowej totalną hydroksyapatytową alloplastyką  (12 min.)

                                                                                                  

  1. Demonstracja przypadków:

a)    Maciej Piekut, Dariusz Polak, Dominik Bursa - Wojewódzki Szpital Zakaźny

      Hektyczna gorączka w przebiegu pękniętej cysty Bakera – trudności diagnostyczno - terapeutyczne  (10 min.)

                               

b)    Jacek Bendek, Tomasz Borkowski, Michał Szpatuśko

Dealloplastyka stawu biodrowego  (10 min.)


c)     Marcin Skorupski, Michał Szewczyk

Cysta Bakera ?  – niestety nie  (10 min.)

            

                                                                                    

      4.  DYSKUSJA                                                                                                                         

 

Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

o godz.0930 w sali konferencyjnej Kliniki – Ustalenie harmonogramu posiedzeń na lata 2019 – 2020.

 

UWAGA – Rezydenci w trakcie specjalizacji – obecność wskazana /obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

SEKRETARZ                                                                       PREZES

                                              

                    PIOTR WALCZAK                                                      JERZY BIAŁECKI