Akademicka sekcja PTOiTr
11.03.2019

Jesteśmy organizacją studencką dzialającą przy PTO powstałą z inicjatytywy studentów  z koła naukowego  przy Samodzielnym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w Otwocku. W ramach naszej sekcji zapewniamy udział w  spotkaniach PTO oraz ułatwiamy dostęp do ogólnopolskich  konferencji ortopedycznych dla lekarzy i fizjoterapeutów. W ramach rozwoju umiejętności praktycznych zapraszamy do korzystania z  warsztatów organizowanych przy współpracy z  firmami medycznymi i farmaceutycznymi. Ponadto kładziemy nacisk na rozwój naukowy  naszych członków i oferujemy możliwość udziału w różnych pracach badawczych. Zostań Asem polskiej ortopedii razem z nami !Adres do strony : https://www.facebook.com/As-PTOiTr-2259008307644416/Z wyrazami szacunku

Prezes ASPTOiTr

Maciej Kostewicz