Członek oddziału PTOiTr?Zarejestruj się
Posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (luty 2019)
Posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (luty 2019)
16.02.2019

    Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że dnia  16 lutego  2019 r. (sobota) o godz. 1030 w sali im. A. Grucy Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ul. Lindleya 4, odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełnią referaty z Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny – MCR „Stocer” w Warszawie.

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU Dr  n. med. Adam Kosim

 

PROGRAM

 

1.    Adam Kosim, Aldona Olszewska-Szczepanowska, Krzysztof Zawadzki

Endoprotezoplastyka odwrócona stawu ramiennego w materiale własnym- blaski i cienie. 

( 20 min)

2.    Łukasz Słyś, Adam Kosim, Aldona Olszewska –Szczepanowska, Maciej Myśliwiec 

Ankyloza stawu ramiennego po endoprotezoplastyce połowiczej –   prezentacja przypadku 

( 8 min)

3.    Jakub Pacholczyk, Adam Kosim, Aldona Olszewska-Szczepanowska.

Złamania bliższego końca kości piszczelowej  Schatzker IV –czy to jest problem?  

(15 min.)

4.    Łukasz Buczyński

Wielokrotna wymiana spacer’a po endoprotezie stawu kolanowego –prezentacja przypadku

                                                                                                                      ( 10 min.)                                                                                 

      5.  DYSKUSJA                                                                                                                         

 

Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

o godz.10– tej  w sali konferencyjnej Kliniki.

 

UWAGA – Rezydenci w trakcie specjalizacji – obecność wskazana /obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

SEKRETARZ                                                                       PREZES

                                              

                    PIOTR WALCZAK                                                      JERZY BIAŁECKI