Posiedzenie naukowe oddziału Warszawskiego PTOiTr          (styczeń 2022)
Posiedzenie naukowe oddziału Warszawskiego PTOiTr (styczeń 2022)
15.01.2022

    Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że  dnia  15 stycznia  2022 r. (sobota) 

o godz. 1030   w sali im. Prof. Malawskiego SPSK im. A. Grucy CMKP w Otwocku ul. Konarskiego 13odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełnią referaty :


 

                                                PROGRAM   

 

 1. J. Michał Deszczyński

Ulnaryzacja jako standard postępowania w rekonstrukcji braku kości promieniowej (radial club hand). (10 min.)

 

 1. Katarzyna Savow

Multidyscyplinarna opieka nad pacjentem z mózgowym porażeniem  dziecięcy. (10  min.)


 1. Tomasz Albrewczyński

Transport kostny jako procedura ratująca kończynę przed amputacją w przewlekłym zakażeniu kości. (10 min.) 

                    

 1. J. Michał Deszczyński

Potrójna osteotomia okołopanewkowa (TPAO) w leczeniu dysplazji stawu biodrowego.  (10 min.)

 

 1. Jakub Okrój

Rekonstrukcja stawu łokciowego w mnogich wyroślach chrzęstno kostnych MHE.  (10 min.)

            

6.     Dyskusja

                                                                                                                                                         

Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

o godz.10 – tej w Sali Konferencyjnej im. Prof. Wierzejewskiego.

 

UWAGA – Rezydenci w trakcie specjalizacji – obecność wskazana /obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

SEKRETARZ                                                                       PREZES

                                               

             TOMASZ  BORKOWSKI                                             MARCIN  ZŁOTOROWICZ