Posiedzenie Naukowe oraz Walne zgromadzenie członków Oddziału Warszawskiego PTOiTr marzec 2021
Posiedzenie Naukowe oraz Walne zgromadzenie członków Oddziału Warszawskiego PTOiTr marzec 2021
20.03.2021

    Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że dnia 20 marca 2021 r. (sobota) o godz. 10.30 w Sali im. A Grucy Kliniki Ortopedii U.M. w Warszawie ul. Lindleya 4, odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełnią referaty z Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Otwocku oraz WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTOiTr.

 

PROGRAM

 

I.               OTWARCIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PTOiTr W I-SZYM TERMINIE- GODZ. 10.30

 

II.             REFERATY NAUKOWE:

 

1.     Marcin Złotorowicz, Maciej Klich, Krzysztof Bajszczak, Rafał Garlewicz, Kamil Kołodziejczyk, Kamil Kurczyński, Bartosz Dusik, Jarosław Czubak.

Udział Oddziału Replantacyjno Rekonstrukcyjnego w Ogólnopolskim Serwisie Replantacyjnym- nasz roczne doświadczenia, sukcesy i niepowodzenia- 15 min.

2.     Kamil Kołodziejczyk, Rafał Garlewicz, Marcin Złotorowicz, Maciej Klich, Krzysztof Bajszczak, Kamil Kurczyński, Jarosław Czubak.

Operacje rekonstrukcyjne zaburzeń zrostu, zaburzeń osi oraz ubytków kości i tkanek miękkich. Trudne przypadki- 15 min.

 

III.            OTWARCIE WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW W II-GIM TERMINIE- GODZ. 11.00

 

1.     Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.

2.     Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

3.     Sprawozdanie ustępującego Prezesa i Sekretarza Oddziału.

4.     Sprawozdanie Skarbnika.

5.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6.     Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.

7.     Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

8.     Wybór nowego Prezesa Elekta, nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9.     Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

 

 

UWAGA- Aby skrócić zebranie ze względów epidemicznych, sprawozdania ustępującego Prezesa, Sekretarza i Skarbnika i Komisji Rewizyjnej zostaną Państwu przesłane mailowo przed zebraniem w celu zapoznania się z nimi. Na samym zebraniu oczywiście będzie czas na dyskusję i wnioski, po czym będziemy głosować nad udzieleniem absolutorium.

Następnie wybierzemy Prezesa Elekta i nowy Zarząd Oddziału.

 

 

Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

o godz. 10-ej w Sali Akademii Aesculap IV p.

 

 

UWAGA- Rezydenci w trakcie specjalizacji- obecność wskazana / obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

Sekretarz                                Prezes

PIOTR WALCZAK                    JERZY BIAŁECKI