Posiedzenie naukowe Oddziału Warszawskiego PTOiTr (styczeń 2023)
Posiedzenie naukowe Oddziału Warszawskiego PTOiTr (styczeń 2023)
14.01.2023

    Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że dnia  14 stycznia  2023 r ( sobota) o godz. 1030  w sali im. A. Grucy Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ul. Lindleya 4, odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełnią referaty z Kliniki Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

 

 

 

KIEROWNIK  KLINIKI Płk dr n. med. Piotr Cieślik

 

 PROGRAM: 

 

  1. Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik, Łukasz Chojecki, Łukasz Jacuniak, Justyna Gołos, Krzysztof Kwiatkowski

Wyniki operacyjnego leczenia złamań dalszego końca kości ramiennej zespolonych płytami ze stabilnością kątową. (15 min.)                                    

 

  1. Łukasz Chojecki, Mateusz Przybycień, Marcin Wojtkowski, Piotr Piekarczyk, Piotr Cieślik

Protezoplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego czwartej generacji. (15 min.)

 

  1. Stefan Roszkowski, Szymon Menio, Grzegorz Gołębiowski, Ziółek Jakub

Zaopatrywanie  rozległych urazów skalpacyjnych kończyn. (15 min.)      

           

  1. Michał Barański, Tomasz Zadrożny, Robert Skowronek, Piotr Cieślik

Fizjoterapia po operacyjnym leczeniu złamań dalszego końca kości ramiennej. (15 min.)

 

5.     Dyskusja                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                       

Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Akademii Aesculap IV p.

 

UWAGA – Rezydenci w trakcie specjalizacji – obecność wskazana /obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

            SEKRETARZ                                                                       PREZES

                                               

               MACIEJ  PŁOŃCZAK                                                        PAWEŁ  BARTOSZ