Członek oddziału PTOiTr?Zarejestruj się
Posiedzenie naukowe Oddziału Warszawskiego PTOiTr (styczeń 2020)
Posiedzenie naukowe Oddziału Warszawskiego PTOiTr (styczeń 2020)
25.01.2020

    Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że  dnia  25 stycznia  2020 r. (sobota) o godz. 1030 w sali im. A. Grucy Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ul. Lindleya 4, odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełnią referaty z Zakładu Ortopedii i Rehabilitacji WUM ,Oddziału Ortopedii i Traumatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU  Dr n. med. Paweł Skowronek

 

PROGRAM   

 

1.     Paweł Olszewski , Paweł Skowronek , Arkadiusz Madej

FAST RECOVERY w endoprotezoplastyce pierwotnej i rewizyjnej stawu kolanowego  - Nasze rekomendacje i doświadczenie. (10 min.)

 

2.     Arkadiusz Madej , Paweł Skowronek , Paweł Olszewski

Dostęp DAA jako metoda z wyboru w alloplastyce stawu biodrowego. (10 min.)      

                                                  

3.     Andrzej Zalewski , Paweł Skowronek, Paweł Olszewski , Arkadiusz Madej

Ocena jakości życia po protezoplastyce stawu biodrowego DAA vs PLA. (8 min.)

 

4.     Krzysztof Kuropatwa , Michał Dembiński ,  Jarosław Deszczyński , Paweł Skowronek

 5 letnia ocena zastosowania gwoździa rozprężnego intraflex. ( 8 min.)

 

5.     Paweł Skowronek , Paweł Olszewski , Rafał Wójcicki, Arkadiusz Madej

Wykorzystanie DAA w protezoplastyce  stawu biodrowego po złamaniach miednicy. ( 8 min.)


6.     Dyskusja

                                                                                                                                             

Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

o godz.10 – tej w Sali Konferencyjnej „Akademii Aesculap”  - IV piętro.

 

UWAGA – Rezydenci w trakcie specjalizacji – obecność wskazana /obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

SEKRETARZ                                                                       PREZES

                                               

                    PIOTR WALCZAK                                                      JERZY BIAŁECKI