posiedzenie naukowe Oddziału Warszawskiego PTOiTr (październik 2021)
posiedzenie naukowe Oddziału Warszawskiego PTOiTr (październik 2021)
16.10.2021

    Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że  dnia  16 października  2021 r. (sobota) o godz. 1030   w sali im. A. Grucy Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ul. Lindleya 4, odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełnią referaty z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny – MCR STOCER.

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU :  Dr n.med.. Adam Kosim

 

 

PROGRAM   


1.     Łukasz Słyś, Adam Kosim, Łukasz Buczyński, Hubert Gadziński

Złamanie okołoprotezowe kości udowej  - narastający problem. (15 min.)

 

2.     Adam Kosim, Marcin Krzyżanowski, Hubert Gadziński.

Uszkodzenie przyczepu dalszego ścięgna mięśnia dwugłowego – 25 lat doświadczeń. (15 min.)  

                                                                                               

3.     Piotr Mazurek, Feliksas Jermoławiczius, Bartosz Kargol.

Złamanie obu kości podudzia powikłane zespołem ciasnoty przedziałów powięziowych oraz    uszkodzeniem tętnicy piszczelowej przedniej – trudności i zagrożenia. (15 min.)   

         

4.     Adam Kosim, Łukasz Słyś, Jakub Pacholczyk.

Złamanie trzonu kości ramiennej z endoprotezą  stawu ramiennego i łokciowego - alternatywny sposób zaopatrzenia chirurgicznego. (15 min.)                                 

 

5.     Dyskusja

                                                                                                                                                         

Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

o godz.10 – tej w Sali Konferencyjnej „Akademii Aesculap”  - IV piętro.

 

UWAGA – Rezydenci w trakcie specjalizacji – obecność wskazana /obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

SEKRETARZ                                                                       PREZES

                                               

             TOMASZ  BORKOWSKI                                             MARCIN  ZŁOTOROWICZ