Posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (PAŹDZIERNIK 2019)
Posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (PAŹDZIERNIK 2019)
19.10.2019

Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że  dnia  19  października  2019 r. (sobota) o godz. 1030 w sali im. A. Grucy Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ul. Lindleya 4, odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełnią referaty z Kliniki Traumatologii i Ortopedii Wojskowego Instytutu Medycznego  CSK MON w Warszawie.

 

 

KIEROWNIK KLINIKI   Prof. dr hab.  n. med. Krzysztof Kwiatkowski

 

PROGRAM   

1.     Piotr Piekarczyk, Łukasz Jacuniak, Paweł Niewczas, Paweł Norwa, Krzysztof Kwiatkowski Wyniki leczenia złamań śródstawowych dalszego końca kości ramiennej, analiza biomechaniczna                                                                                                 ( 15 min)

2.     Piotr Piekarczyk, Patryk Wrzosek, Justyna Gołos, Grzegorz Kopeć, Krzysztof Kwiatkowski

Złamania bliższego końca kości piszczelowej; typ V, VI wg. Schatzkera - nasz schemat postępowania                                                                                                             ( 15 min)

3.     Konrad Borcz, Piotr Piekarczyk, Stefan Roszkowski, Piotr Cieślik, Krzysztof Kwiatkowski

Operacyjne zszycie całkowitego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego – metoda, wyniki                                                                                                                               (15 min.) 

4.     Artur Pepłoński, Kamil Kurczyński, Łukasz Chojecki, Bogusz Grabik, Marta Burbul, Krzysztof Kwiatkowski       

Powikłania po realoplastyce stawu biodrowego                                            

 (15 min.)

5.     Artur Pepłoński, Jarosław Pawlik, Marcin Wojtkowski, Mateusz Przybycień, 

Krzysztof Rowicki, Krzysztof Kwiatkowski

Protezoplastyka i operacje rewizyjne stawu kolanowego u chorego z guzem olbrzymiokomórkowym dalszego końca kości udowej – prezentacja przypadku.

(15 min.)                                                                                                                                                   

6.   Dyskusja

                                                                                                                                             

Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

o godz.10 – tej w Sali Konferencyjnej „Akademii Aesculap”  - IV piętro.

 

UWAGA – Rezydenci w trakcie specjalizacji – obecność wskazana /obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

SEKRETARZ                                                                       PREZES

                                               

                    PIOTR WALCZAK                                                      JERZY BIAŁECKI