Posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (maj 2019)
Posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (maj 2019)
18.05.2019

    Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że 

dnia  18  maja 2019 r. (sobota) o godz. 1030  w sali im. A. Grucy Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ul. Lindleya 4, odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełnią referaty z Kliniki Ortopedii CMKP SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku.

 

 

KIEROWNIK KLINIKI   Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

 

 

PROGRAM

                                                   

  1. Wojciech Marczyński

Słowo wstępne ( 10 min)

 

  1. Jan Świątkowski

Diagnostyka obrazowa powikłań po endoprotezoplastyce  ( 15 min)

 

3.     Adam Caban, Grzegorz Doroszewski, Rafał Nowak, Wojciech Marczyński 

Powikłania po leczeniu operacyjnym złamań panewki stawu biodrowego  (10 min.)

 

4.     Sławomir Tutak, Jerzy Białecki, Wojciech Marczyński

      Pomyłka diagnostyczna – protezoplastyka i rewizja protezy stawu kolanowego w

koksatrozie  (10 min.)

 

5.     Paweł Bartosz, Julia Macias, Jerzy Białecki, Wojciech Marczyński

Zakażenia paciorkowcowe okołoprotezowe po kapoplastyce  (10 min.)

 

6.     Stanisław Rak, Piotr Walczak, Marcin Obrębski, Wojciech Marczyński 

Złamanie trzpienia endoprotezy powikłane zapaleniem  (10 min.)

 

7.     Dyskusja

                                                                                                                                             

 

Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

o godz.10– tej w Sali Konferencyjnej „Akademii Aesculap”  - IV piętro.

 

UWAGA – Rezydenci w trakcie specjalizacji – obecność wskazana /obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

SEKRETARZ                                                                       PREZES

                                              

                    PIOTR WALCZAK                                                      JERZY BIAŁECKI