posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (LISTOPAD 2019)
posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (LISTOPAD 2019)
16.11.2019

     Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego  i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że  dnia  16  listopada  2019 r. (sobota) o godz. 10.30 w sali im. A. Grucy Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ul. Lindleya 4, odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełnią referaty z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu  Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

KIEROWNIK KLINIKI   Prof. dr hab.  n. med. Paweł Małdyk

 

PROGRAM  

 

1.  Sławomir Żarek, Radosław Górski, Jan Świątkowski, Ryszard Górski, Karol Mochocki, Łukasz Szelerski

Metoda Ilizarowa w leczeniu  dysplazji kręgosłupowo - nasadowo – przynasadowych. ( 15 min)


  1. Karol Mochocki, Radosław Górski, Sławomir Żarek, Łukasz Szelerski, Ryszard Górski

Jakość życia pacjentów po artrodezie stawu skokowego metodą Ilizarowa. (10 min.) 

  1. Łukasz Pulik, Sylwia Sarzyńska, Paweł Łegosz, Paweł Małdyk

Wpływ obciążenia chorobami współistniejącymi na wyniki pierwotnej aloplastyki stawu biodrowego. (10 min.)                                                                           

  1. Sylwia Sarzyńska, Paweł Łęgosz, Łukasz Pulik, Paweł Małdyk

Wpływ osi mechanicznej kończyny dolnej na wyniki aloplastyki stawu kolanowego. Walidacja skali KOOS-PF na język polski. (15 min.)

 

5.     Dyskusja

                                                                                                                                             

                    Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

      o godz.10 – tej w Sali Konferencyjnej „Akademii Aesculap”  - IV piętro.

 

UWAGA – Rezydenci w trakcie specjalizacji – obecność wskazana /obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

        SEKRETARZ                                                                PREZES

                                               

                    PIOTR WALCZAK                                                                                           JERZY BIAŁECKI