Członek oddziału PTOiTr?Zarejestruj się
Posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (kwiecień 2019)
Posiedzenie naukowe oddziału warszawskiego PTOiTr (kwiecień 2019)
27.04.2019

    Zarząd ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego uprzejmie zawiadamia, że dnia  27 kwietnia  2019 r. (sobota) o godz. 1030 w Auli im. Prof. S. Malawskiego SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku ul. Konarskiego 13, odbędzie się posiedzenie naukowe, którego program wypełnią referaty z Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii CMKP SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku.

 

 

KIEROWNIK KLINIKI   Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

 

 

PROGRAM

                                                   

  1. Dariusz Grzelecki

Co nowego w infekcjach okołoprotezowych                                                ( 15 min)

 

Dyskusja

 

  1. Piotr Dudek

Złamania okołoprotezowe TPK                                                                  ( 15 min)

 

Dyskusja

 

  1. Jacek Kowalczewski

Kiedy odmówić rewizji TPK                                                                       (15 min.)

 

Dyskusja                                                                     

Zapewniamy catering                                                                                                          

 

Spotkanie ZARZĄDU ODDZIAŁU z Kierownikami Klinik i Ordynatorami Oddziałów 

o godz.10– tej.

 

UWAGA – Rezydenci w trakcie specjalizacji – obecność wskazana /obowiązkowa (ważny podpis na liście obecności)

 

 

SEKRETARZ                                                                       PREZES

                                              

                    PIOTR WALCZAK                                                      JERZY BIAŁECKI