APEL ŚRODOWISKA ORTOPEDYCZNEGO
APEL ŚRODOWISKA ORTOPEDYCZNEGO
03.12.2018

APEL ŚRODOWISKA ORTOPEDYCZNEGO – uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków podczas 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego w Krakowie – 21 września 2018 roku     "My lekarze, specjaliści i specjalizujący się w Ortopedii i traumatologii narządu ruchu, członkowie Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, odpowiedzialni za leczenie stacjonarne i ambulatoryjne pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi i urazami narządów ruchu w Polsce, zwracamy się do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów z urazami i chorobami układu kostno-stawowego.

 

     Uważamy, że instytucje odpowiedzialne za organizację i finansowanie polskiej ochrony zdrowia od lat nie dostrzegają problemów w zakresie bezpieczeństwa i trudnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentów po urazach układu kostno-stawowego, pomimo, iż problem dotyczy całego społeczeństwa: zarówno osób w podeszłym wieku, jak również osób młodych. 

 

    Urazy układu kostno-stawowego występują u pacjentów niezależnie od wieku, dotyczą często osób młodych, aktywnych fizycznie i zawodowo. Należą oni do grupy wymagającej wysokiej jakości świadczeń, celem szybkiego powrotu do pełnej sprawności.  

 

    Inną grupą są pacjenci, którzy są często osobami ubogimi, bezdomnymi, także w podeszłym wieku, obciążonymi licznymi schorzeniami internistycznymi. Ta grupa niejednokrotnie wymaga także wsparcie socjalnego, co również powoduje, że koszty leczenia są wysokie. Pacjent po urazie układu kostno-stawowego wymaga całodobowej dostępności do świadczeń lekarza specjalisty zakresu Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu, a jako pacjent przyjmowany w trybie nagłym, zagrożenia życia i zdrowia, wymaga szczególnego doświadczenia i profesjonalizmu całego zespołu medycznego. Wymaga on również całodobowego dostępu do diagnostyki i koniecznej terapii. Świadczenia na rzecz pacjentów z urazami układu kostno-stawowymi często stanowią niemal połowę świadczeń udzielonych przez szpitalne oddziały ratunkowe i są dominującymi hospitalizacjami w oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Obserwuje się tendencję wzrostową w zakresie zapotrzebowania na takie świadczenia, co skutkuje koniecznością wzmocnienia i ustabilizowania struktur podmiotów leczniczych obsługujących tych pacjentów. 

 

    Leczenie urazów i ich skutków nie powinno podlegać limitowaniu przez Płatnika. Proponujemy etapowe wdrażanie powyższego rozwiązania. Kolejnym krokiem, świadczącym o tym, że taka zmiana musi nastąpić, jest podjęta słuszna decyzja o podwyżce cen niektórych procedur dla osób powyżej 65 roku życia.

 

    Istotnym problemem jest zmniejszenie ilości lekarzy specjalistów ortopedii w systemie NFZ (ucieczka do pracy w ośrodkach prywatnych). Wpisanie specjalizacji z ortopedii i traumatologii na listę deficytowych, będzie znacząco zachętą dla młodych lekarzy, celem zapewnienia wymiany pokoleniowej w naszym środowisku. Podkreślamy, że akceptacja przez naszych przełożonych sytuacji, w której na dyżurze urazowym, niestety zdarza się, że dostępny jest jeden, często niedoświadczony lekarz, czyni ich również odpowiedzialnymi za wszelkie konsekwencje medyczne i prawne związane z leczeniem chorego. Powyższe rozwiązania wymagają nakładów finansowych, aby szpitale mogły zapewnić liczbę lekarzy stosownie do potrzeb pacjentów. 

 

    W naszej ocenie jest to ostatni moment na podjęcie zdecydowanych działań, aby nie doszło do zapaści w leczeniu i zapewnieniu bezpieczeństwa dla pacjentów z urazami układu kostno-stawowego. Wobec powyższego proponujemy:


1. Zwiększenie wysokości ryczałtu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) oraz Izby Przyjęć (IP) dla pacjentów urazowych. Powszechnie wiadomo, że chorzy którym nie może pomóc lekarz pierwszego kontaktu, a na wizytę do ortopedy musieliby czekać miesiącami, usiłują uzyskać „przez SOR” przyjęcia przez ortopedę.

2. Wpisanie specjalizacji z Ortopedii i traumatologii narządu ruchu na listę priorytetowych. 

3.  Podniesienie ceny wszystkich procedur z zakresu traumatologii narządu ruchu. Przykładem rażącego nie 

doszacowania kosztów leczenia są złamania kończyny górnej. Obecne wyceny nie pozwalają na pokrycie kosztów nowoczesnego leczenia, która daje największą szansę powrotu do sprawności". 

 

    Przekładane pismo zostało pozytywnie zaopiniowane w przeprowadzonym głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii w czasie XXXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Krakowie, w dniu 21 września 2018 r. Podobne głosowanie zostało już przeprowadzone podczas Dni Ortopedycznych 2005 r. w Radomiu. Od tamtej uchwały minęło 13 lat, postulaty tam zawarte mają swoją niezmienną aktualność. W interesie pacjentów, ich potrzeb i oczekiwań w zakresie organizacji ochrony zdrowia zwracamy się z prośbą o rozpoczęcie dialogu, w wyniku którego zostaną wypracowane rozwiązania, które zahamują narastanie tego problemu, obserwowanego już od wielu lat.

 

                                                                                                                                                                                                                                   Kraków, 21 września 2018 r.Pliki do pobrania